Чувајмо Хиландар

Услови коришћења

Коришћењем Интернет сајта или других сервиса који су доступни на овом сајту (у даљем тексту: Портал), пристајете на услове и правила (у даљем тексту: Услови коришћења) који су наведени у даљем тексту.

Дозвољено је само лично коришћење. Портал је намењен искључиво вашем личном, не-комерцијалном коришћењу. Није дозвољено коришћење Портала ради продаје производа или услуга, или за повећање посећености вашег сајта у комерцијалне сврхе, као што је продаја рекламног простора. Није дозвољено преузимање садржаја, њихово преобликовање и објављивање на другим сајтовима, или “пресликавање” почетне стране Портала, нити било које друге стране Портала на неком другом сајту. Непоштовање овог правила повлачи кривичну и материјалну одговорност.

Корисник је обавезан да поред овде наведених правила поштује и правила која су означена као услови и правила појединачних сервиса на Порталу.

Промене услова коришћења

“Preserve Hilandar Foundation” задржава право да услове коришћења мења с времена на време, без најаве. Ваша је обавеза да посетите ову страницу, како бисте били упознати са евентуалним променама. “Preserve Hilandar Foundation” може да промени или укине сервисе на Порталу с времена на време, из било ког разлога, и без најаве, без одговорности према Вама или било ком трец́ем лицу.

Порицање гаранција

“Preserve Hilandar Foundation” не даје никакве гаранције, нити је одговорна за тачност, садржину, комплетност, законитост, поузданост, оперативност или доступност информација или садржаја приказаних на Порталу. “Preserve Hilandar Foundation” није одговорна за брисање, неуспешно складиштење, погрешно достављање или неблаговремено достављање било каквих информација или садржаја. www.хиландар.инфо не сноси одговорност за било какву штету насталу скидањем фајлова или приступом било каквом садржају на Интернету до кога се дошло помоћу Портала.

ПОРТАЛ, СВИ САДРЖАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРОИЗВОДИ И СЕРВИСИ КОЈИ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У ОКВИРУ СЕРВИСА ПОРТАЛА СУ ДОСТУПНИ “ОНАКВИ КАКВИ СУ”, БЕЗ ИКАКВИХ ГАРАНЦИЈА У БИЛО КОМ СМИСЛУ.

“Preserve Hilandar Foundation” СЕ ИЗРИЧИТО ОДРИЧЕ СВИХ ИЗРАЖЕНИХ, ПОДРАЗУМЕВАНИХ ИЛИ ПРОПИСАНИХ ГАРАНЦИЈА, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ГАРАНЦИЈЕ ТРГОВИНЕ, ПОГОДНОСТИ ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ НАМЕНУ И ПРОТИВ ПРЕКРШАЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ ПРАВА. НЕ ГАРАНТУЈЕМО СИГУРНОСТ, ПОУЗДАНОСТ, НЕПРЕКИДНОСТ И ПЕРФОРМАНСЕ ПОРТАЛА. НЕ ГАРАНТУЈЕМО ЗА УСЛУГЕ ИЛИ ПРОИЗВОДЕ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ПОМОЋУ ПОРТАЛА ИЛИ ЛИНКОВА ИЛИ РЕКЛАМА НА ЊЕМУ, КАО НИ ЗА БИЛО КАКВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ САВЕТЕ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ПОМОЋУ ПОРТАЛА, А НИСУ ДЕО УСЛУГА “Preserve Hilandar Foundation”.

КОРИШЋЕЊЕМ ПОРТАЛА ПРИХВАТАТЕ ПУНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО КАКВУ ШТЕТУ НАСТАЛУ ЗБОГ ИНФОРМАЦИЈА ДО КОЈИХ СТЕ ДОШЛИ ПОМОЋУ ПОРТАЛА, ЗА ШТЕТУ НАСТАЛУ УЧИТАВАЊЕМ ФАЈЛОВА И ДОКУМЕНАТА НА ВАШ РАЧУНАР, И ЗА БИЛО КОЈИ ДРУГИ ВИД ШТЕТЕ НАСТАО ЗБОГ БИЛО КАКВИХ САДРЖАЈА ДО КОЈИХ СТЕ ДОШЛИ ПОМОЋУ ПОРТАЛА.

Ограничење одговорности

НИ ПОД КАКВИМ ОКОЛНОСТИМА “Preserve Hilandar Foundation” НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА НИ ЈЕДНОМ КОРИСНИКУ У СМИСЛУ ПРАВИЛНОГ ИЛИ НЕПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА. “Preserve Hilandar Foundation” У СМИСЛУ ОВИХ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА НИЈЕ ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВУ ШТЕТУ КОЈУ КОРИСНИК ПРЕТРПИ ПРАВИЛНИМ ИЛИ НЕПРАВИЛНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ПОРТАЛА. “Preserve Hilandar Foundation” НЕЋЕ НИ ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА БИТИ ОДГОВОРНА И ДУЖНА ДА НАДОКАНАДИ БИЛО КАКВУ ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, ХАВАРИЈСКУ, ПОСЛЕДИЧНУ, СПЕЦИЈАЛНУ, КАЗНЕНУ ИЛИ СЛУЧАЈНУ ШТЕТУ, БИЛО ДА ЈЕ ТАКАВ ЗАХТЕВ БАЗИРАН НА ГАРАНЦИЈИ, УГОВОРУ, УВРЕДИ, НЕХАТУ, ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН. ОВАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ БИЛО ДА ШТЕТА ПРОИСТИЧЕ ЗБОГ ПРАВИЛНЕ И НЕПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ПОРТАЛА ИЛИ ОСЛАЊАЊА НА ПОРТАЛ, ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ КОРИСТЕ СЕРВИСИ ПОРТАЛА, ИЛИ ЗБОГ ПРЕКИДА, ОБУСТАВЉАЊА ИЛИ ОКОНЧАЊА РАДА СЕРВИСА ПОРТАЛА (УКЉУЧУЈУЋИ И СЛУЧАЈЕВЕ ГДЕ ЈЕ РАЗЛОГ ЗА ТО ТРЕЋЕ ЛИЦЕ). ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СМИСЛУ ШТЕТЕ ЗБОГ ДРУГИХ ИНФОРМАЦИЈА, СЕРВИСА, УСЛУГА, САВЕТА ИЛИ ПРОИЗВОДА ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ПОМОЋУ ЛИНКОВА ИЛИ РЕКЛАМА НА ПОРТАЛУ. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ТАКОЂЕ ОДНОСИ И НА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, ГУБИТАК ПРОФИТА, ИЛИ ГУБИТАК ПОДАТАКА, БЕЗ ОБЗИРА НА ПРАВИЛНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОРТАЛА. ТАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ДАЉЕ ОДНОСИ И НА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СЕ ПОЈАВЉУЈУ НА ПОРТАЛУ, ИЛИ КОЈИ СУ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ПОВЕЗАНЕ СА ПОРТАЛОМ.

Ни под којим околностима Портал није одговоран за неправилно функционисање или прекид рада сервиса, проузрокованих директно или индиректно природним силама, елементарним непогодама или узроцима који су ван разумне моћи контроле, у шта спадају, али не само они, и проблеми у функционисању Интернета, кварови на компјутерској опреми или проблеми са истом, проблеми у функционисању телекомуникационе опреме или неке друге врсте уређаја и опреме, нестанци струје, штрајкови, обуставе рада, нереди, устанци, револуције, грађански немири, несташице садржаја или мањак радне снаге, пожари, поплаве, олује, експлозије, све врсте природних непогода, ратна разарања, деловање Владе, наредбе домаћих и међународних судова, несарадњу трећих лица, и проблеми са грејањем, осветљењем и климатизацијом.

Ставови изнети у оквиру сервиса Портала нису ставови “Preserve Hilandar Foundation” већих на Порталу само преносимо “онакве какви јесу” и за њихову садржину нисмо одговорни у било којем смислу. Разне одредбе Ови услови коришћења чине уговор између одговарајућих страна.

Било каква одступања од одредаба уговора ће бити ефективна само уколико су начињена писмено од стране овлашћених представника Портала. Самим коришћењем Портала пристајете на ове услове и никакав посебан пристанак на ове услове од стране корисника није потребан да би га ови услови обавезивали.

Познавање ових правила у сваком тренутку обавеза је Корисника.