Čuvajmo Hilandar

Budimo čuvari Hilandara

Vaš dar doprinosi očuvanju Svete carske srpske lavre Hilandara, jedinstvenoj, više od osam vekova neprestano živoj riznici duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije. Kroz aktivnosti naše fondacije „Čuvajmo Hilandar Zadužbina, SAD“, trudimo se da negujemo i unapredimo vezu svih ljudi dobre volje u SAD i širom sveta, sa Svetim manastirom Hilandarom.

Putem Fondacije u SAD
direktno pomažete Hilandar.