Čuvajmo Hilandar

Hilandar

Sveti manastir Hilandar leži u samom temelju srpskog identiteta. Zahvaljujući misiji Svetog Save, osnivača Hilandara, srpska nacija, Crkva i država, razvili su se iz ovog svetog mesta. Reč je o jedinstvenoj srpskoj instituciji koja neprekidno traje od 1198. do danas.

Manastir Hilandar jedan je od 20 manastira na poluostrvu Atos, na severoistoku Grčke. Sveta Gora je jedina autonomna monaška republika na svetu, koja je u sastavu Grčke države i pod crkvenom jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije. Iako monasi naseljavaju Svetu Goru od 6. veka, prvi od postojećih manastira osnovan je 963.

Manastir Hilandar, kao i svi ostali svetogorski manastiri je velika riznica sakralne umetnosti. Riznica, crkve i arhiva manastira Hilandara sadrže oko 1200 ikona, među kojima su mnoge čudotvorne i najlepša remek- dela vizantijske umetnosti. Najpoštovanija je ikona Presvete Bogorodice „Trojeručice“, koja se poštuje kao igumanija manastira. Sačuvano je 507 rukopisnih povelja srednjovekovnih vladara, 1041 jedinstvena rukopisna knjiga sa ukupno 312.000 strana; 80 starih štampanih knjiga nastalih u periodu između 15. i 17. veka; 40.000 knjiga napisanih od 17. veka do danas.

Pohranjeni su i mnogi dragoceni artefakti primenjene umetnosti i bogata etnografska kolekcija.
Arhitektonsko nasleđe obuhvata razne slojeve nastale između 12. i 19. veka sa oko 25 kelija, paraklisa i crkava izvan manastirskog utvrđenja. Vredno fresko slikarstvo prikazano je na oko 5.000 m2. Hilandarsko nasleđe prostire se na preko 10.000 hektara manastirskog imanja.

Kao svetogorski vizantijski spomenik kulture, manastir Hilandar se nalazi na UNESCO listi svetske baštine.

Tokom vekova, Hilandar se širio više puta, više ka severu a manje ka jugu, mada nije mnogo građeno sve do dolaska kralja Milutina na vlast. Pored drugih građevina, on je 1300. podigao crkvu posvećenu Vavedenju Presvete Bogorodice. Ovo je jedna od najočuvanijih i najlepših crkava na čitavoj Svetoj Gori.

Uopšte uzevši, Hilandar izgleda kao srednjovekovna tvrđava. Različiti delovi su prepravljani u raznim epohama, tako da manastir, posmatrano iz manastirske porte, prikazuje izuzetan spoj različitih nivoa i stilova.

Monasi trećinu dana provode u bogosluženju, trećinu u sozercanju i poslušanju i trećinu u odmoru. Na Svetoj Gori se vreme računa prema vizantijskom časovnom sistemu, gde dan počinje sa izlaskom sunca. U leto, bogosluženja počinju između 2-4 časa ujutru i nastavljaju se do svanuća. Ostala bogosluženja se održavaju popodne i predveče.

Throughout the centuries, Hilandar was extended several times, more to the north and less to the south

NASLEĐE

Hilandar Monastery, as it is true for all monasteries on the Holy Mount, is a vast treasure trove of religious art. Treasures, churches, and archives of Hilandar monastery contain about 1200 icons, of which dozen wonder-working and among the most beautiful masterpieces of Byzantine art. The most respected icon is the Mother of God “Of the Three Hands” which is revered as the Abbess of the monastery; 507 manuscript charters of medieval rulers, 1041 unique manuscript books with a total of 312.000 pages; 80 old printed books from 15th. to 17th century; 40.000 books from 17th century to the present.

There are many precious applied arts artifacts and a rich ethnographic collection. Architectural heritage is composed of layers between the 12th and 19th century with about 25 cells, chapels and churches outside the fortified complex. The valuable fresco painting covers an area of 5.000m2. Hilandar heritage extends to 10.000 acres of monastic property.

As an Athonite byzantine monument, Hilandar monastery is on the UNESCO World Heritage List.

OBNOVA

U noći između 3. i 4. marta 2004. požar ogromnih razmera zahvatio je svetogorski manastir Hilandar u Grčkoj, koji je osnovan 1198. U vatri je uništeno 55% manastirskog kompleksa, među kojima i 4 kapele i objekti koji su građeni od 14. do 19. veka.
Potpuna obnova izgorelog dela manastira, biće završena u prvoj polovini 2025.