Čuvajmo Hilandar

O nama

Naša misija


NAŠA MISIJA JE DA PRUŽIMO PODRŠKU SVETOM MANASTIRU HILANDARU, kao jedinstvenoj, više od osam vekova neprestano živoj riznici duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije.

Naš cilj


CILj NAŠE FONDACIJE JE DA PREDSTAVI NEPROCENjIVO NASLEĐE HILANDARA i uspostavi čvrstu vezu sa ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta, koji žele da saznaju više o Hilandaru, na ličnom putu duhovnog uzrastanja i dodatnog obrazovanja.

Upravljanje


FONDACIJOM LIČNO UPRAVLjA IGUMAN SVETOG MANASTIRA HILANDARA VISOKOPREPODOBNI ARHIMANDRIT METODIJE (MARKOVIĆ), kao jedini član organizacije i predsedavajući upravnog odbora.

Mi smo neprofitna dobrotvorna fondacija u SAD koju je osnovao Sveti manastir Hilandar na Svetoj Gori, Helenska Republika.

Fondacija je u potpunosti registrovana u skladu sa zakonima SAD, sa odgovarajućim 501c3 SERTIFIKATOM ZA ODBITAK POREZA.

Postanite i Vi ČUVAR HILANDARA. Vaši prilozi su dragoceni za Hilandar i njegovog svakodnevnog života i mnogobrojnih poduhvata kojima manastir rukovodi, sledeći zaveštanja svojih Svetih ktitora, Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save Srpskog.

Manifest

Verujmo, budimo slični vekovnim čuvarima Hilandara, čuvarima riznice duhovnosti, pismenosti, kulture, umetnosti, državnosti srpskog naroda i istorijskog oslonca naše Crkve.

Hilandar nam je predat pre više od osam vekova iz ruku Prepodobnog Simeona Mirotočivog i Svetog Save Srpskog. Kao neprocenjivi dar da ga nosimo u srcu gde god da se nalazimo. Dat nam je da bismo ga i mi darovali pokolenjima koja dolaze. Da ga sačuvamo, obnovimo i unapredimo.

Hilandar je neprestano živ. Saobražavajmo se delatno njegovoj meri savršenstva, smirenosti i postojanosti. On je uzor i nada da možemo bolje i više.

BUDI ČUVAR.

Hilandar - Manifesto
Visokoprepodobni arhimandrit Metodije

Upravni odbor

Visokoprepodobni arhimandrit Metodije (Marković), Iguman Svetog manastira Hilandara.

Predsedavajući Upravnog odbora i jedini član fondacije – Čuvajmo Hilandar zadužbinа SAD.

Visokoprepodobni arhimandrit Metodije

Članovi Upravnog odbora imenovani od strane Igumana Metodija

Branislav Vujinović

Predsednik

Arhitekta, vlasnik arhitektonske firme Toto & Vujinovic (NYC). Bivši član parohijskog upravnog odbora Saborne crkve Svetog Save u Njujorku....

Pročitajte više

Branislav Vujinović

Predsednik

Arhitekta, vlasnik arhitektonske firme Toto & Vujinovic (NYC). Bivši član parohijskog upravnog odbora Saborne crkve Svetog Save u Njujorku.

Luka Erceg

Potpredsednik

Advokat, upravljao je investicijama vrednim 3,5 milijardi dolara, bio je član odbora različitih profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući verske neprofitne...

Pročitajte više

Luka Erceg

Potpredsednik

Advokat, upravljao je investicijama vrednim 3,5 milijardi dolara, bio je član odbora različitih profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući verske neprofitne organizacije Pravoslavne crkve.

Dušica Protić

Sekretar

Doktor prava, advokat specijalizovan za korporativne zakone i zakone o hartijama od vrednosti; bivši glavni regulatorni savetnik Američke berze; viši...

Pročitajte više

Dušica Protić

Sekretar

Doktor prava, advokat specijalizovan za korporativne zakone i zakone o hartijama od vrednosti; bivši glavni regulatorni savetnik Američke berze; viši savetnik na Njujorškoj berzi; savetnik u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Weil & Gotshal and Manges; i advokat u Komisiji za hartije od vrednosti i berze Sjedinjenih Američkih Država. Iskustvo u neprofitnom sektoru: član Upravnog odbora Fondacije Studenica, neprofitne organizacije iz SAD; bivši član Izvršnog odbora Kongresa srpskog jedinstva, američke neprofitne organizacije. Član pomoćnog odbora bolnice Lenox Hill, NYC.

Izvod iz sertifikata o osnivanju fondacije

Fondacija je organizovana isključivo u dobrotvorne, verske i obrazovne svrhe, u smislu člana 501 (c)(3) Zakona o internim prihodima, ili odgovarajućeg odeljka bilo kog budućeg federalnog poreskog zakona („Kodeks“), uključujući, u te svrhe, vršenje distribucije organizacijama koje su opisane u članu 501 (c)(3) Kodeksa i izuzete od oporezivanja prema članu 501 (a) Kodeksa.”

_________

EIN: 85-2962446

About us Hilandar