Čuvajmo Hilandar

Najčešća pitanja

Šta je fondacija Čuvajmo Hilandar?

Fondacija “Čuvajmo Hilandar” je neprofitna dobrotvorna fondacija u SAD koju je osnovao Sveti Manastir Hilandar na Svetoj Gori, Republika Grčka. Fondacija je u potpunosti registrovana po zakonu SAD, sa odgovarajućim 501(c)(3) SERTIFIKATOM O OSLOBAĐANJU OD POREZA.

Postanite ČUVAR HILANDARA. Vaši prilozi su dragoceni za Hilandar i njegovu svakodnevnicu i brojne poduhvate kojima manastir rukovodi, po zaveštanju svojih svetih ktitora, Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save Srpskog.

Koja je naša misija i ciljevi?

NAŠA MISIJA JE DA PRUŽIMO PODRŠKU SVETOM MANASTIRU HILANDAR, kao jedinstvenoj riznici duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije koja neprekidno živi više od osam vekova.

CILJ NAŠE FONDACIJE JE DA PREDSTAVI NEPROCENJIVO NASLEĐE HILANDARA i uspostavi čvrstu vezu sa ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta, koji žele da saznaju više o Hilandaru, na ličnom putu duhovnog rasta i dodatnog obrazovanja.

Ko upravlja fondacijom?

Fondacijom upravlja Upravni odbor.
Visokopreosvećeni arhimandrit Metodije (Marković), iguman Svetog manastira Hilandar.
Više detalja možete videti na našoj stranici O nama.

Zašto BITI ČUVAR?

Hilandar stalno živi. Delujmo u skladu sa njegovom merom savršenstva, smirenosti i postojanosti. On je uzor i nada da možemo bolje i više.
Hilandar nam je predat pre više od osam vekova iz ruku Prepodobnog Simeona Mirotočivog i Svetog Save Srpskog, kao neprocenjiv dar koji nosimo u našim srcima gde god da se nalazimo. Dat nam je da bismo ga mi predali generacijama koje dolaze. Da ga sačuvaju, obnove i poboljšaju.

BUDITE ČUVAR

Mogu li da dam donaciju u znak sećanja ili u čast nekoga?

Da, u procesu donacije postoji opcija da zapišete imena svojih najmilijih, živih i umrlih, koja će biti pročitana na bogosluženjima u Hilandaru.

Da li se moja donacija Fondaciji Čuvajmo Hilandar odbija od poreza?

Da. Fondacija Čuvajmo Hilandar SAD je u potpunosti registrovana u skladu sa američkim zakonima, sa odgovarajućim sertifikatom o oslobađanju od poreza 501(c)(3).
Fondacija je organizovana isključivo u dobrotvorne, verske i obrazovne svrhe, u smislu člana 501(c)(3) Zakona o unutrašnjim prihodima, ili odgovarajućeg odeljka bilo kog budućeg saveznog poreskog zakona („Kodeks“), uključujući, u te svrhe, delovanje distributivne organizacije opisane u odeljku 501(c)(3) Kodeksa i oslobođene od oporezivanja prema članu 501(a) Kodeksa.

EIN: 85-2962446

Ako doniram novac fondaciji, da li mogu da vidim napredak prikupljanja sredstava?

Apsolutno. Na stranici projekta možete videti status donacije/finansiranja u realnom vremenu (linija napretka).