Čuvajmo Hilandar

Čuvajmo HILANDAR

Prilažući Svetom manastiru Hilandaru postajete čuvar našeg živog, pravoslavnog nasleđa i neprocenjive duhovne i kulturne riznice.

BUDI ČUVAR.

Zašto ?


KAO ČUVAR HILANDARA POSTAJETE DEO NEPREKINUTE TRADICIJE, KOJA TRAJE VIŠE OD OSAM VEKOVA. Verujmo, budimo slični vekovnim čuvarima Hilandara, čuvarima riznice duhovnosti, pismenosti, kulture, umetnosti i državnosti srpskog naroda i oslonca naše Crkve.

Manifest

Šta ?


VAŠI PRILOZI SU DRAGOCENI ZA ODRŽANjE HILANDARA, njegovog svakodnevnog života i mnogobrojnih poduhvata kojima manastir rukovodi, sledeći zaveštanja svojih Svetih ktitora, Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save Srpskog.

Podrška

Како ?


MANASTIR HILANDAR JE OSNOVAO „ZADUŽBINU ČUVAJMO HILANDAR SAD“ („PRESERVE HILANDAR FOUNDATION USA“) kako bi omogućio direktan kontakt i transparentno donatorstvo svima u SAD i širom sveta koji žele da mu pomognu i budu deo njegove misije. Saznajte kako možete da se priključite Čuvarima Hilandara.

Donirajte

Donirajte Hilandaru

Vaš dar doprinosi očuvanju Svete carske srpske lavre Hilandara, jedinstvene riznice duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije koja neprekidno živi više od osam vekova.

DONIRAJTE

Naša misija


NAŠA MISIJA JE DA PRUŽIMO PODRŠKU SVETOM MANASTIRU HILANDARU, kao jedinstvenoj, više od osam vekova neprestano živoj riznici duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije.

Naš cilj


CILj NAŠE FONDACIJE JE DA PREDSTAVI NEPROCENjIVO NASLEĐE HILANDARA i uspostavi čvrstu vezu sa ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta, koji žele da saznaju više o Hilandaru, na ličnom putu duhovnog uzrastanja i dodatnog obrazovanja.

Upravljanje


FONDACIJOM LIČNO UPRAVLjA IGUMAN SVETOG MANASTIRA HILANDARA VISOKOPREPODOBNI ARHIMANDRIT METODIJE (MARKOVIĆ), kao jedini član organizacije i predsedavajući upravnog odbora.