Чувајмо Хиландар

Набавка два трактора за имање Манастира Хиландара

Статус: У току

Укупно прикупљено: $30.500,00

$0

$70.000,00

Опис

Манастир Хиландар поседује велико имање које је потребно непрестано одржавати. На њему се налазе маслињаци, виноград, повртњаци и воћњаци који су веома важни за одржање самог манастира. Такође, грејање и топла вода се обезбеђују из нове, савремене котларнице, која као главно гориво користи уситњено дрво, тзв. сечку. Трактори су намењени за радове на имању као и извлачење и довожење дрвета до манастирског комплекса.

Потребно је набавити два трактора:

“Landini Mistral 55”, без кабине. Вредност: $30.000
“Landini REX 90”, са кабином. Вредност: $40.000

Укупно потребно прикупити: $70.000

Рок: Фебруар 2023.

Донирајте