Чувајмо Хиландар

Опремање конзерваторске радионице у Хиландару

Опис

Манастир Хиландар представља једну од најбогатијих ризница средњовековног наслеђа у којој се чувају предмети од непроцењиве вредности. Иконе, повеље, рукописне књиге, етнографски и црквени предмети и остали артефакти, временом су подложни агресивном утицају инсеката, колоније гљива и бактерија.

Да би се заштитили вредни артефакти од дрвета, камена, платна, папира, пергамента и коже, потребно је набавити следећу опрему:

Заштита путем „анокције“ (третирање атмосфере са ниском концентрацијом кисеоника) – Уређај “VELOXY”
Третман УВ зрацима – Уређај “ABIOS”
Уређај за детекцију контаминације у депоима Ризнице “AIR-sampler System MAS-100 NT”

Укупно потребно прикупити: $30.000

Рок: децембар 2023.

Донирајте