Čuvajmo Hilandar
Čuvajmo Hilandar

Hvala Vam što ste postali Čuvar Hilandara i njegove misije

Ovim činom donacije postali ste "Čuvar Hilandara" i doprineli ste očuvanju Svete carske srpske lavre Hilandara, jedinstvenoj, više od osam vekova neprestano živoj riznici duhovnosti, kulture, umetnosti i istorije.

Početna Projekti