Čuvajmo Hilandar

Završetak novog hilandarskog energetskog sistema

10/12/2023

Projekat izrade hibridnog sistema napajanja i distribucije električne energije otpočet je 2016. godine sa idejom da se Svetom manastiru Hilandaru omogući ekonomičan, efikasan, pouzdan i ekološki čist izvor energije, koji bi imao ravnomernu dostupnost u svim delovima manastirskog imanja gde je to potrebno.

S obzirom na to da Sveta Gora nema priključak ni na jedan energetski sistem, manastiri su prinuđeni da sami proizvode električnu energiju. Do pokretanja ovog projekta, Hilandar je energiju obezbeđivao isključivo direktnom potrošnjom sa dizel agregata koji pored ispuštanja znatne količine izduvnih gasova proizvode i jaku buku. Takođe, usled konstantnog korišćenja imaju mali životni vek, te iziskuju dodatna ulaganja u česte reparacije ili zamene.

Sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog G. Irineja i igumana Hilandara, Visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, pokrenuta je dobrotvorna akcija za izgradnju novog hibridnog hilandarskog energetskog sistema – HES.

Projekat podrazumeva projektovanje, nabavku i ugradnju 6 trafo stanica sa 7 km distributivne mreže, polje fotonaponskih panela, invertera, baterija i dizel agregata. To će smanjiti troškove proizvodnje električne energije kao i zagađenje manastira i okoline, a u isto vreme poštovati sve odredbe donesene od Zavoda za zaštitu kulture Grčke. Planirani projekat svojim kapacitetom i planskim pozicioniranjem znatno će poboljšati uslove za život monaha, a istovremeno ostaće skoro nevidljiv redovnim posetiocima manastira.

U tu svrhu, organizovano je donatorsko veče za podršku projektu „Energija za Hilandar“ koje je održano 2016. u kompaniji Imel u Beogradu dobrotom vlasnika i predsednika kompanije, Slobodana Uroševića, i generalnog direktora Mirka Uroševića, na kojem su prikupljena značajna inicijalna sredstva, praćena dodatnim donacijama u novcu i uslugama od strane prijatelja manastira.

Po blagoslovu Saveta manastira, glavni koordinator projekta je Mirko Urošević sa svojim timom, u saradnji sa timom stručnjaka Zadužbine Svetog manastira Hilandara, a u finalnoj fazi, snimanju izvedenog stanja i pripremi marketinškog materijala uključuje se i njegov sin, Nikola Urošević, čije kadrove prikazujemo u videu.

Do kraja godine očekuje se kompletan završetak i puštanje celokupnog hibridnog sistema, kao i svih trafostanica, što će biti propraćeno skupom zahvalnosti donatorima koji Zadužbina Hilandara planira da organizuje na molbu koordinatora, a po blagoslovu Igumana Metodija.