Čuvajmo Hilandar

Ktitorska slava Hilandara, Prepodobni Simeon Mirotočivi

02/27/2024

U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru svečano je proslavljena ktitorska slava, praznik Prepodobnog Simeona Mirotvorca.

Iguman Metodije sa bratstvom dočekao je dan uoči slave igumana Svetog manastira Karakala, arhimandrit Filotej sa karakalskim monasima.

U besedi koju je iguman Filotej proizneo u crkvi, zahvalio je igumanu hilandarskom i bratiji na gostoprimstvu i izrazio je radost jer zajedno slave Prepodobnog Simeona Mirotvorca, koji zajedno sa sinom svojim, Svetim Savom, arhiepiskopom srpskim, predstavlja ponos ovog istorijskog Svetog manastira, ali i uzdanje i blagodat pobožnog srpskog pravoslavnog naroda.

Obnovio je sećanje, i nakon osam vekova, na dobročinstva Svetog Save prema svetogorskom manastiru Karakalu. Naveo je deo žitija Svetog Save koje je napisao Sveti vladika Nikolaj, u kome se opisuje događaj kada je Sveti Sava pomogao bratiji njihovog manastira:

„U istorijatu vašeg Svetog manastira, Sveti igumane i poštovani oci, koji je napisao Sveti Nikolaj Velimirović, navode se sledeći istorijski podaci koji svedoče o velikim dobročinstvima prema Svetom našem manastiru Karakalu.

Stefan, veliki župan, poslao je značajnu svotu novca Savi da ga razdeli za pokoj duše njihovog oca. Sveti Sava ga je upotrebio u najbolje svrhe, spasivši tri slavna svetogorska manastira, Sveti manastir Karakal, Ksiropotam i Filotej. Manastir Karakal je imao značajan dug prema Velikoj Lavri, a budući da nije mogao da plati, kako ne bi izgubili svoju nezavisnost, bratstvo Karakala molilo je bratstvo Lavre da im ukaže milost. Oni su, međutim, preuzeli manastir Karakal u svoje vlasništvo i proterali igumana i bratstvo. U nesreći koja ih je zadesila, monasi Karakala obratili su se za pomoć Svetom Savi. Kada je Sveti Sava čuo za njihove nedaće odmah je u celosti isplatio njihov dug prema Velikoj Lavri i tako im vratio slobodu i nezavisnost.

Sveti Sava je učinio još jedno ktitorsko dobročinstvo kada je lično posetio Sveti manastir Karakal. Videvši sasvim uništene zgrade, obnovio ih je, opet sopstvenim sredstvima. I zato smo i mi došli sa velikom željom i radošću da proslavimo praznik sa Vama i izrazimo svoju zahvalnost velikim dobrotvornicima našeg manastira, prepodobnom Simeonu Mirotocivom i Svetom Savi arhiepiskopu srpskom. I opet Vam zahvaljujemo na blagodati da primimo blagoslov Svetog Simeona i Svetog Save kao i Bogorodice Trojeručice.“

Na prazničnom bogosluženju kojim je načalstvovao iguman Filotej, za desnom pevnicom pojali su monasi iz Karakala, a za levom hilandarski pojci.

Manastirskoj slavi prisustvovalo je monaštvo iz nekoliko svetogorskih manastira, većine hilandarskih kelija u Kareji, monasi i sveštenici iz SPC i veliki broj poklonika.

Nakon Svete Liturgije, karakalski iguman Filotej proizneo je besedu za prazničnom trpezom:

Sveprepodobni i dragi Sveti igumane ove slave svešteno obitelji hilandarske, oče Metodije, časni oci i braćo,

Da zahvalimo Bogu Svetom i Presvetoj Bogorodici i Zaštitnici Svetoimenite Gore naše, jer su nas udostojili da odslužimo svetlo slavsko bdenije u čast Svetog Simeona Mirotocivog, slavnog cara i ktitora slavnog sveštenog i časnog manastira Hilandara – pohvale ponosnog pravoslavnog srpskog naroda, koji je kroz sva vremena bogoljubivi i časni saputnik jednoverne pravoslavne Jelade.

Žitije Svetog Simeona je, naravno, veoma čudesno i nemamo dovoljno snage ni vremena da dostojno pohvalimo njegovu svetlu i oblagodaćenu ličnost. Međutim, iz blagočestive ljubavi i zahvalnosti prema Svetome, naglasićemo, naprosto po dugi, neke strane njegove svete ličnosti.

Kao što se vidi iz Žitija Svetog Simeona i Save, Sveti Simeon je vodio vrlinski i bogoljubivi život i pre monaškog odricanja od sveta. Uprkos svojoj carskoj slavi i moći, Sveti Simeon nije bio zaveden svetskom sujetošću i gordohošću zbog najvišenijeg položaja. Obuzet idealima hrišćanske vere, imao je život saglasan sa jevanđelskim učenjem. Sa svojom blagočestivom caricom gajio je svoju decu, vaspitavajući ih jevanđelskim vaspitanjem i Gospodnjim poukama. U Svetom Jevanđelju Gospod govori o ljudima: „Po plodovima njihovim poznaćete ih“. Blistavi plod i slavni izdanak ovih blagočestivih roditelja bio je bogat vrlinom i mudrošću, Sveti Sava, ktitor ovog Svetog manastira, potonji Arhiepiskop Srpski, koji je od malih nogu, od svog detinjstva, svom dušom svojom zavoleo Gospoda, i kao žedan jelen koji traži izvore voda, došao u Svetu Goru, predajući se podvigu monaškog života i borbi.

Upravljajući bogougodno svojim carstvom i primivši bogonadahnućeno pismo od Svetog Save, Sveti Simeon se doslovno oživotvorio nebeskim učenjem i kao svaka dobra zemlja, dao je stostruki duhovni plod. Ostavljajući carske dvore i svaku ovosvetsku sujete, radi večnog i nepropadljivog Carstva, došao je u Svetu Goru, svom ljubljenom sinu, Svetom Savi, i odloživši carsku krunu odenuo se u smirenu monašku rasu, živeći u krajnjem siromaštvu i zlopaćenju, radi ljubavi i slave Hristove.

Pravedni Sudija Gospod, želeći da otkrije njegov život po Bogu i koliko je bio bogougodan, proslavio je Svetog Simeona, i posle upokojenja njegovog, mirotvorenjem iz njegovih svetih moštiju. Sveti Simeon je dobio poseban blagodatni dar, da daruje blagoslov rađanja dece onima koji molitveno prizivaju njegovo posredovanje pred Bogom.

Divimo se božanskoj mudrosti i promislu Gospodnjem, jer se preko ove dvojice Svetih ostvario plan Presvete Bogorodice – da bude podignut ovaj blistavi Sveti manastir, u kome je Presveta Bogorodica kasnije blagoizvoljela, da bude smeštena i urizničena njena čudotvorna sveta Ikona nazvana Presveta Trojeručica.

Sveti Simeon predstavlja svetli primer blagočestivog vladara za sva vremena. U naše vreme, u kojem sa bolom u duši vidimo one koji su na vlasti kako donose nečasne zakone koji su u suprotnosti sa hrišćanskom verom, sa čežnjom se sećamo svetih ličnosti vladara, kakav je bio Sveti Simeon, koji su imali za cilj da utemelje hrišćanske ustanove i jevanđelski etos u državi i društvu.

Sveprepodobni Sveti igumane, još jednom vam zahvaljujemo na pozivu da zajednički slavimo i dobijemo blagoslov Svetog Simeona Mirotvorca i Svetog Save Arhiepiskopa Srpskog, dičnih ktitora drevnog Svetog i časnog manastira Hilandara, kao i divne, blagodatne svete Ikone Bogorodice Trojeručice.

Molimo se da Sveti Simeon Mirotvorac, Sveti Sava i blagodat Presvete Bogorodice Trojeručice pokrivaju ovaj istorijski Sveti manastir Hilandar, našu Svetoimenitu Goru i sav pravoslavni srpski narod.

Na mnogo blagoslovenih godina.