Čuvajmo Hilandar

Čudotvorna loza Svetog Simeona Mirotočivog u Hilandaru

Najstarija vinova loza na svetu nalazi se u Svetom manastiru Hilandaru. Rađa plodove više od osam vekova.

Ova čudotvorna loza nikla je iz groba Svetog Simeona (Stefana Nemanje). Njeno stablo raste spolja sa južne strane, pored zida saborne hilandarske crkve, naspram mesta na kojem je bio sahranjen Sveti Simeon.

Hilandarske priče - Čudotvorna Loza svetog Simeona Mirotočivog u Hilandaru - content1

Hilandarsko predanje

Hilandarsko predanje o njoj kaže sledeće: „Kad je od smrti Svetog Simeona (13. februara 1200.) proteklo sedam godina i kada je Sveti Sava došao iz Karejske isposnice u manastir da bi pripremio prenos moštiju Svetog Simeona u Srbiju, radi mirenja zavađene mu braće, onda su hilandarski monasi neutešno plakali. Tada se Sveti Simeon javi na snu igumanu Metodiju i kaže mu da je potrebno da njegove mošti budu prenete na rodnu grudu, ali da će, za utehu, hilandarskom bratstvu, iz praznog groba njegova iznići loza, i dok ona bude rađala, dotle će i blagoslov njegov na Hilandaru da počiva“.

Svake godine daje bogate plodove. Osim obrezivanja, ne ukazuje joj se nikakva dodatna nega, niti se preduzimaju bilo kakve druge mere protiv biljnih bolesti i štetočina.

Hilandarske priče - Čudotvorna Loza svetog Simeona Mirotočivog u Hilandaru - content2

Životodavna loza

Simeonovoj lozi se pripisuje čudotvorna moć. Mnogo je svedočenja da je besplodnim supružnicima, koji su čvrsto verovali, darovala porod.

Najpoznatiji takav slučaj dogodio se u 16. veku. Blagodareći ovom grožđu, solunski paša je dobio naslednika. U znak zahvalnosti, 1582. godine je Hilandaru poklonio veliko imanje van granica Svete Gore – Kakovo. Čak je i svog sina poslao da bude monah u Hilandaru, ali ga je bratija od toga odgovorila, videvši da mu nije milo.

Svakome ko zatraži, hilandarski monasi daju ovo grožđe sa uputstvom za upotrebu.

Hilandarske priče - Čudotvorna Loza svetog Simeona Mirotočivog u Hilandaru - content1