Čuvajmo Hilandar

Usvojen Zakon o Hilandaru u Narodnoj skupštini Republike Srpske

03/19/2024

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci „Zakon o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar“.

Cilj ovog akta, usvojenog na predlog predsednika Republike Milorada Dodika (link), jeste ispunjavanje svih zakonskih i formalnopravnih preduslova za stalnu institucionalnu podršku Srpske ovoj svetinji. Pre rasprave savetnik predsednika Republike Srpske Marko Romić je obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini naveo da bi njegovim donošenjem bila stvorena mogućnost da se obezbedi stalna, izvesna i sigurna finansijska podrška budžetskim sredstvima Srpske.

U obrazloženju ovog akta se navodi da bi Srpska putem svojih nadležnih organa učestvovala u organizaciji proslava i značajnih datuma, te obavljala druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulture istorijskog nasleđa Hilandara.

„U skladu sa predloženim zakonom uređuju se načini podrške i pomoći koju će Srpska putem svojih organa, uz redovno obaveštavanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, pružati u očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Hilandara“, navodi se u obrazloženju.

Na tom planu biće preduzimane aktivnosti i sprovodjeni programi očuvanja i njegovanja istorijskih, verskih i kulturnih tradicija, praćenje stanja, istraživanja, prezentovanja i interpretacije pokretnog i nepokretnog kulturno-istorijskog nasleđa u sastavu manastira Hilandara.

U obrazloženju je navedeno da će biti praćeni i radovi na tom nasleđu, obnovi i rekonstrukciji i drugim merama zaštite postojećih objekata, izgradnji novih objekata manastira, restauraciji i slično.

U dokumentu je istaknuto da će sredstva za obavljanje poslova predloženih zakonom biti obezbedjivana u republičkom budžetu, a za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa manastira Hilandar novac je moguće obezbediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, putem donacija i drugih izvora, u skladu sa zakonom.